Instruktörer

Patrik Edinge
1 dan Aikikai

Carl Ellström
1 dan Aikikai

 

Assisterande instruktörer

Jonathan Granat
2 kyu