Avgifter

Medlemsavgift: 150 kr/år, betalas en gång per år oavsett när man börjar. I denna avgift ingår en försäkring genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Försäkringen omfattar resa till och från träningen samt under träningspassen.

Träningsavgift fr.o.m. 15 år: 500 kr/termin
Träningsavgift (8 - 14 år): 300 kr/termin

Avgifterna betalas in på vårt bankgiro: 486-9046. Var god och ange för vem som betalningen avser samt för vilken termin.
För tränande som redan är medlemmar gäller att betalningen skall vara oss tillhanda senast den siste januari för vårterminen samt senast den siste september för höstterminen.

Vid frågor vänligen kontakta vår kassör Torbjörn Johansson mob. 0735-036461.