Shurenkan - två japanska kamparter, ett gemensamt ledord

Vi är två ideella föreningar som idag tränar japansk budo i en gemensam dojo (träningslokal) på Vulkangatan 6. Båda föreningarna bedriver barnträning och vuxenträning. Ingen av arterna innehåller några tävlingsmoment utan fokuserar på att utveckla varje individs förmågor, såväl fysiska som psykiska, utifrån individens egna förutsättningar. Vi jobbar med att bygga upp bra rörelsekvalité och vilja till att träna och röra sig, både för de yngsta och de äldre som tränar hos oss. Vi fokuserar även mycket på att visa respekt för varandra och att bygga bra självkänsla hos de barn och ungdomar som tränar hos oss.

Båda föreningarna bedriver en träning med starka inslag av japansk kultur, detta avspeglas tydligt både i hur vi uppför oss i samband med träning och hur vår nuvarande lokal ser ut och sköts. Shurenkan är det namn som vi har valt att kalla vår gemensamma dojo och det betyder "platsen för förfining".