Styrelsen

Ordförande Veronica Knutsson

Sekreterare Håkan Johansson

Kassör Torbjörn Johansson

Ledamot Camilla Andersson

Ledamot René Wissmar

 

Suppleanter

Linda Andersson

Peter Nyberg