Schema

Under den rådande pandemin har vi utökat tiden mellan barn- och vuxenträningen, för att minska risken för trängsel i entrén och i omklädningsrummen.
Vi kommer att gå tillbaka till det gamla schemat när vi bedömer att det är lämpligt.

Måndagar
Vuxna kl. 18.00 - 19.30

Onsdagar
Barn & ungdom kl. 18.00 . 19.00
Vuxna kl. 19.30 - 20.45

Lördagar
Mini-aikido kl. 10.00 - 10.45 (Inställd tills vidare p.g.a. Covid-19).
Barn & ungdom kl. 11.00 - 12.00
Vuxna kl. 12.30 - 13.45