Schema

Måndagar
Vuxna kl. 18.00 - 19.30

Onsdagar
Barn & ungdom kl. 18.00 . 19.00
Vuxna kl. 19.15 - 20.45

Lördagar
Mini-aikido kl. 10.00 - 10.45
Barn & ungdom kl. 11.00 - 12.00
Vuxna kl. 12.15 - 13.45