Morihei Ueshiba, även kallad O-sensei

Vad är Aikido?
Aikido är en japansk kampkonst utvecklad av Morihei Ueshiba (1883-1969). Under
sitt liv kom Morihei Ueshiba att studera ett flertal av de gamla och klassiska kampmetoder
som utvecklats av de japanska samurajerna. Av det han lärt sig utvecklade han en egen
syntes baserad på principer om hur man harmonierar med ”krafterna”. Därmed skapade
han en ny stridskonst som döptes till Aikido - ”vägen till harmoni med universums krafter”.

 

 

 

 

 

 

Självförsvar
De tekniker som tränas är väl fungerande självförsvarstekniker, utprovade och förfinade under
flera hundra år. Men först och främst handlar självförsvar om människans inre. Människor som
är trygga i sig själva behöver inte söka konflikter, utan istället minskar riskerna för att hamna i
onödiga och destruktiva sådana. Människor som lever i harmoni med sig själva och med andra
individer, har egentligen inte något behov av självförsvar. Men träningen ger mycket mer än
enbart självförsvar. Förutom att utvecklas fysiskt som t.ex. smidighet, styrka, koordination och
kondition, ger träningen också en ökad koncentration och en bättre uppfattningsförmåga.

 

 

 

 

 

 

Inga tävlingar
Man kan inte tävla i aikido. Aikido skall tränas som kampkonst/metod och med aikidons
speciella egenart i att ta till vara på anfallarens kraft i attacken, för själva utförandet av
försvarstekniken. Det finns även praktiska samt filosofiska/principiella anledningar till
varför det inte förekommer tävlingar i aikido. Den praktiska anledningen är att i tävlingar
måste man ha regler och ta bort farliga tekniker, vilket medför att man inskränker träningen
till en mycket liten del av själva kampkonsten. Den filosofiska och principiella anledningen
är att aikido är en defensiv kampkonst, dvs. att man enbart ska använda aikido i syfte att
försvara sig.

 

 

 

 

Kan alla träna aikido?
Alla kan, oavsett kön, ålder, tränad eller otränad, ta del av undervisningen i aikido. De
enda begränsningar som finns är de som du själv sätter upp. Det är också du som är
måttstocken för din personliga utveckling – ingen annan!