Intervju med Torbjörn Johansson 5 dan i Norrköpings Magazinet.